Amtmänner in Weppersdorf

 

Szovjak Paul
1911 – 1921

Dr. Loipersbeck Josef
1921 – 1940

Dank Josef
1941 – 1945

Kinzl Georg
1945 – 1946

Mollay Stefan
1946 – 1948

Schreiner Mathias
1948 – 1956

Szovjak Rudolf
1957 – 1977

Pauer Karl
1968 – 30.11.2010